RMK loodusblogi aitab tähele panna meid ümbritseva looduse ilu ja tutvustab looduse kaitseks tehtavaid töid. Blogis kirjutavad zooloog ja loodusfotograaf Tiit Hunt ning RMK looduskaitseosakonna töötajad. Tiit Hundi sulest jõuavad lugeja ette terased tähelepanekud Eestis leiduvatest looma-, taime- ja linnuliikidest. RMK looduskaitsjad jagavad blogis oma igapäevatööga seotud muljeid ja mõtteid ning väljendavad sealjuures oma isiklikke veendumusi, mitte tingimata RMK ametlikke seisukohti. Blogi hoiab silma peal ka loomade tegutsemisel RMK looduskaamera ees Saaremaal ja mandri-Eesti erinevates paikades.
02. august, 2021

RMK plaanib alustada metsatöödega 17 alal

Nende alade puhul oleme hinnanud, et tegemist võib olla metsadega, mida kohalik kogukond igapäevaselt aktiivselt kasutab.

Need alad on:
  • Harjumaal Kose vallas Paunküla Heaolukeskuse tervise- ja suusaradade ümbruses ning Turba alevikus;
  • Ida-Virumaal Toila vallas Orul ja Alutaguse vallas Pannjärve terviseradade ümbruses;
  • Põlvamaal Kanepi vallas Postiteel Liiva-Intsupalu ja Voorepalu metsas;
  • Pärnumaal Saarde vallas Kilingi-Nõmmel Levalohu metsas ning Kanaküla Salujõe metsas ja Oissaare küla metsas, samuti Pärnu linnas Tõstamaa osavallas Pootsi metsas, Tori vallas Tammiste külas Pärnu jõe poolses metsas ja Põhja-Pärnumaa vallas Tootsi ümbruse metsas;
  • Saaremaal Praakli küla ja Triigi küla metsas;
  • Tartumaal Elvas Käo küla metsas;
  • Viljandimaal Põhja-Sakala vallas Olustvere raudteejaama ümbruse metsas ja Võhma tervisepargi metsas.

Kirjeldasime iga ala ja koostasime selle ala piires kasvavate metsade kaardid ja iseloomustuse. Metsaala piiride ja seal paiknevate metsade kirjeldusega saab tutvuda RMK kodulehel, kirjeldused on leitavad alammenüüs „kõrgendatud avaliku huviga alad“.

Enne täpsemate plaanide paikapanekut ootame kohalikelt elanikelt ja teistest asjast huvitatud inimestelt ja ühendustelt kõigepealt ettepanekuid selle kohta, millised on kohapealsed eripärad, millele tuleb kindlasti metsa majandamise kava koostades tähelepanu pöörata.

Näiteks, kas saaks raietöid teha selliselt, et need kogukondi võimalikult vähe häiriksid; kas teha neid ühel aastal rohkem või teha vähemal määral ja pikema perioodi jooksul; kuidas raiealasid metsa paigutada; mismoodi pannakse uus mets kasvama jms.

Selleks, et üksteist ära kuulata, oleme plaaninud enne täpsemate kavade tegemist kohtumised aladel kohapeal. Kokkusaamiste ajad ja paigad on samuti RMK kodulehel leitavad, lisaks avaldame need jooksvalt ka meie Facebooki lehel.

Kõigi alade puhul ootab RMK ka kirjalikult kohaliku kogukonna, elanike ja kohaliku omavalitsuse ettepanekuid, millele pöörata metsatööde plaanimisel tähelepanu.

Ettepanekud palun saata metskonda 23. augustiks.

Igaühel on võimalus juba metsatööde kavatsusest teavitamisest alates RMK plaanides kaasa rääkida ja meile teemakohaseid ettepanekuid esitada. Üheskoos vahetult ja regulaarselt suheldes leiame kogukondadega kõiki osapooli rahuldava parima lahenduse, mis arvestab kohalike vajadustega kodumetsade kasutamisel.


Lisa kommentaar

Email again: