RMK tutvustab laupäeval Taevaskojas, Viimsis ja Võrus metsatöid 06.09

Laupäeval, 9. septembril korraldab RMK sarja „Mis on puude taga“ raames kolmes paigas üle Eesti vastuste- ja osaluspäeva, kus tutvustakse riigimetsas seni tehtud töid ja asulalähedastel aladel raiete planeerimist.

Viimsi Tädu radade ja Võru linna ümbruse metsades tutvustab RMK riigimetsas seni tehtud töid ja edasisi plaane kõrgendatud avaliku huviga metsade kasutamisel. Põlvamaal Taevaskojas keskendutakse kavandatud raietele ja kaardistatakse ala, millel tehtavate raiete osas soovivad Taevaskoja inimesed kaasa rääkida ja arutletakse, milline mets võiks välja näha 5 või 10 aastat pärast raiet.

Lisaks aruteludele käiakse üheskoos metsas ja süüakse suppi. Viimsis kogunetakse Tädu Terviseraja parklas, Võrumaal RMK Kublitsa lõkkekohas ja Põlvamaal Taevaskoja puhkekeskuse parklas.

Oma osavõtu saab registreerida RMK kodulehel kuni reede hommikuni: http://rmk.ee/mis-on-puude-taga/sundmused/planeerimise-paev.

Vastuste- ja osaluspäeval tutvustab RMK oma tegemisi, seda, kuidas määratakse asulalähedasi, aktiivseks puhkamiseks või väärtusliku kultuuripärandiga metsi ning milliseid tavapärasest erinevaid metsamajandamise võtteid seal kasutada saab. Samuti määratletakse üheskoos ala, kus tehtavad raied mõjutavad kohapeal elavaid inimesi.

Lisainfot RMK tegutsemispõhimõtete kohta kõrgendatud avaliku huviga metsades leiab siit.

RMK lähtub oma tegevuses säästva metsamajanduse põhimõtetest, mida kinnitavad ka organisatsioonile väljastatud säästva metsanduse sertifikaadid FSC ja PEFC. Samuti lähtutakse riigimetsa hea majandamise tavast, metsateede kasutamise heast tavast ning mõistagi kehtivast seadusandlusest.

RMK ehk Riigimetsa Majandamise Keskuse hoole all on ligikaudu 30% kogu Eestimaast, sellel alal asub 45% Eesti metsadest. RMK on Eesti riigile kuuluva metsa ja teiste mitmekesiste looduskoosluste hoidja, kaitsja ja majandaja. RMK kasvatab metsa, hoiab loodusväärtusi, teenib riigile metsa majandades tulu, loob looduses liikumise võimalusi ja jagab loodusharidust.

Lisainfo:
Kaidi Jõesalu
RMK loodusteabe teemajuht
kaidi.joesalu@rmk.ee
53043504